fbpx

Szentgál szőlőhegy története

Szentgál Bartinával, Csatárral, Baktával, a Szenta-heggyel és Várdombbal együtt a szekszárdi borvidék középkori eredetű szőlőterületei közé tartozik. Nevét a város tőszomszédságában található, de ma már nem létező Szentgál Árpád-kori eredetű település után kapta.

Tulajdonképpen maga a szőlőhegy az egykori Szentgál határában helyezkedik el. Nevét a kora középkor népszerű szentjéről, az ír származású Szent Gál bencés szerzetesről (Sanctus Gallus / 550−646) kapta, aki a mai Svájc területén térítette a keresztény hitet a pogány germán ajkú alemannok körében.

Emlékét őrzi a mai Sankt Gallen városa is Svájcban, ahol maga a szent alapította az ottani bencés apátságot. Így több mint valószínű, hogy a középkori Szentgál település alapítása szoros összefüggésben áll az 1061-ben I. Béla (1060−1063) király által alapított szekszárdi bencés apátsággal, hiszen Szent Gál kultusza a bencés rend körében roppant nagy népszerűségnek örvendett.

A középkorban Szentgál a szekszárdi bencés apátság birtoka volt: lakói német és vallon eredetű szolgálónépek voltak, akik főleg a Szentgál tőszomszédságában fekvő szőlőhegyen borkészítéssel foglalkoztak. A bortermelésből befolyó tizedet és kilencedet pedig a szekszárdi apátságnak fizették be.

A falu úgynevezett egyházas település volt, a plébánosi szolgálatot azonban többnyire szekszárdi bencések látták el. Templomát ugyancsak Szent Gálról nevezték el. Így a szőlőhegy elnevezése kétszeresen is Szent Gál volt, egyrészt a településnek a szőlőhegye, másrészt a plébániája, a birtokosa is volt egyúttal.  Ez utóbbit bizonyítja az 1332−1333. évi pápai tizedjegyzék is. E szerint Szentgál Szent Gál tiszteletére felszentelt egyháza igen magas egyházi tizedet fizetett be Rómába, a pápai udvarnak a hasonló nevű szőlőhegyen bor után. A mohácsi vészig lényegében a Szentgál legnagyobb birtokosa a már említésre került szekszárdi bencés apátság volt.

Az 1526. évet követően az oszmán-törökök még nem rendezkedtek be. Így a birtokviszonyok nem változtak Szentgálon. Lényeges változás csak később, 1538−1543 között következett be: az oszmán-törökök véglegesen berendezkedtek a területen, és Szekszárdot a pécsi szandzsák alá rendelték. Az oszmán hódoltság jelentős pusztításokkal járt. Szekszárd és környéke elnéptelenedett, szőlői parlagon hevertek, a hadjáratokat túlélő lakosság jelentős része a Felvidékre menekült. A korábbi birtokos bencések szintúgy elmenekültek, és attól kezdve a szekszárdi apátság címzetes (tituláris) cím lett, amelyet általában névleg katolikus főpapok viseltek a továbbiakban.

Az új urak az elpusztult falvakba nagyszámú ortodox hitű szerb (rác) lakosokat telepítettek le. Ugyan az iszlám hit tiltotta az alkohol fogyasztását, de a letelepített keresztény lakosságnak engedélyezték új szőlőterületek telepítését, és a régiek felújítását is. Hasonló eset történt Szentgállal is: a 16. század második felében nagyszámú szerb lakosság telepedett le, és szőlőművelésbe kezdtek Szentgálon.

A megtermelt bor után adót fizettek az oszmán-török uraiknak. Ugyanakkor a pécsi szandzsák 1586-ban kiváltságos és adómentes szőlőbirtokot adományozott a Szentgálon a nem sokkal (1580) korábban alapított grábóci szerb ortodox monostornak, amelynek apátja (kalugyer) püspöki rangban is szolgált. Ez a birtokosi struktúra egészen a törökök kiűzéséig, illetve a Szekszárd felszabadításáig (1686−1687) maradt fenn.

Az oszmán-török hódoltságot követően 1687-ben, 1689-ben, és 1702-ben a bécsi udvar által készített kamarai összeírások elpusztult falvakról és szőlőkről számoltak be, ahol pedig volt, ott a lakosság többnyire szerbekből állt. Szentgál falu szintúgy elnéptelenedett a háború miatt, a szerb lakossága délre menekült, és Szentgál szőlőhegy igencsak elhanyagolt állapotban volt.

Azonban ezek a dokumentumok azt is leírták, hogy birtokosa a törökök kiűzése előtt egy bizonyos Karadžić nevezetű (török szolgálatában álló) szerb nemes volt, aki a harcokban elesett. Az udvar akkor úgy határozott, hogy átmenetileg saját kezelésbe veszi a Szentgál szőlőhegyet, és megpróbálja újra betelepíteni az egykori települést. Ez utóbbi azonban nem sikerült, így a szomszédos települések és Szekszárd szerb lakossága művelte pénzért az udvar számára.

A Rákóczi szabadságharc (1703−1711) is jelentős pusztításokkal járt a mai szekszárdi borvidéken, mert az udvarhoz hű szerb lakosságot a kurucok elűzték, és az újratelepített, illetve újra gondozásba vett szőlők elpusztultak. A szabadságharcot követően, az 1712. évi kamarai összeírás szerint Szentgál, mint falu már nem létezett, szőlőhegye pedig igencsak elhanyagolt állapotban volt.

Az udvar még ugyanabban az évben a szekszárdi bencés apátságnak adta vissza az egykori területet a szekszárdi borvidéken. Ugyanakkor jelentős szerb és sváb telepítésekbe is kezdett. Azonban az udvar és kamara végleg letett arról, hogy Szentgál falut újra alapítsa és telepítse, mert oly mértékű volt a pusztítás. Még ugyanabban az évben az udvar szőlőket adományozott a Bécs szolgálatában álló Monaszterly István (Stefan Manastirević) szerb származású hadvezérnek, és a szekszárdi bencés apátságnak Szentgálon.

Ezen túlmenően Bécs ugyancsak engedélyezte, hogy a grábóci szerb ortodox monostori is visszakapja a szőlőit a nevezett termőhelyen. Mivel a szekszárdi bencés apát a 16. század óta címzetes volt, és ráadásul az apátságot nem alapították újra. III. Károly (1711−1740) császár és király úgy határozott, hogy a váci püspökségnek adományozza az egykori szekszárdi apátsági birtokokat. Ezt azért tette, mert a váci püspökök viselték, még ha címzetesen is, a szekszárdi apát titulatúrát is.

Időközben Monaszterly István az 1720-as és az 1730-as években anyagilag tönkrement, és a Dőry főnemesi családnak zálogosította el a Szentgálon fekvő szőlőit. Ugyanakkor e jelentős és roppant vagyonos főúri família (amelynek tagjai Egerben és Tokaj-Hegyalján is igen tekintélyes szőlőbirtokkal rendelkeztek, főleg Mádon, Sárospatakon, Tarcalon, Tállyán és Tokajban) a váci püspökségtől, illetve a grábóci monostortól is vásárolt (egykori apátsági tulajdonban) szőlőbirtokokat a 18. század közepén.

Az 1770-es és az 1780-as években a váci püspökség szintúgy szőlőket adott el a Batthyányi arisztokrata családnak. Az újkorig a Batthyány és a Dőry főnemesi família volt a meghatározó világi birtokosa Szentgálnak. Az egyházi tulajdonosok közül egyre inkább csekély birtokokkal rendelkező váci püspökség, valamint a grábóci szerb ortodox monostor volt jelen Szentgálon. A 18−19. század fordulóján pedig Szentgálon megjelentek a sváb kisparaszti típusú szőlőparcellák is. Kezdetben bérletbe, illetve haszonbérletbe kapták ezeket a szőlőket a világi és egyházi birtokosoktól, majd idővel megvásárolták azokat.

Készítette: Nagy Kornél, az ELKH BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa.

/A fotók dűlőinken készültek/

 

 

 

 

Legfrissebb Hírek

Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel időszakos hírlevelünkre és értesülj első kézből új borainkról, kedvezményeinkről és eseményeinkről.
Elmúltam 18 éves. Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyre szabott ajánlatokkal és tartalmakkal keressetek meg a jövőben.
hu_HUHungarian

Az vorosfeher.hu webáruház elkötelezett a kultúrált italfogyasztás mellett. Szeszesitalaink fogyasztását 18 éven aluliak számára nem ajánljuk.

Kérjük erősítse meg életkorát!
Elmúltam 18 éves.